Spectrumwebdesign
Image default
Business / Employment

Motivatie van het personeel

In hoeverre is het van belang dat een werknemer gemotiveerd aan het werk gaat. Dit is zeer belangrijk. Wanneer een werknemer niet meer gemotiveerd is, is het zo dat de kwaliteit, kwantiteit en snelheid eronder gaan leiden. Maar niet alleen het werk wordt niet meer goed gedaan, hij of zij kan ook andere werknemers beïnvloeden met de negatieve spiraal waar zij zich in bevinden. Het is daarom van belang om te achterhalen hoe het komt waarom een werknemer niet meer gemotiveerd is. Misschien is het zo dat de werknemer het werk niet meer leuk vindt maar misschien zijn het ook wel persoonlijke omstandigheden. Mocht het zo zijn dat de werknemer geen uitdaging meer vindt in het werk dan kan er gekozen worden om de werknemer aan te melden bij een outplacementbureau. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de werkomstandigheden niet meer zo zijn zoals zij gewend waren en dat zij daardoor minder gemotiveerd zijn geworden. Het is namelijk van essentieel belang dat de werkomstandigheden binnen de onderneming goed zijn. Dit bevorderd niet alleen de motivatie maar ok de kwaliteit, kwantiteit en de snelheid van de werknemer.

Om ervoor te zorgen dat de onderneming goede werkomstandigheden heeft is het misschien raadzaam om een Arbo dienst in te schakelen. Een arbodienst gaat na of alles op een rijtje is binnen een bedrijf. Hierbij kan je denken aan het opstellen en uitvoeren van de goede arbeidsomstandigheden en het verzuim dat zich afspeelt binnen de organisatie. Omdat een onderneming vaak niet beschikt over iemand die precies de regels weet betreffende de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid is het daarom aan te raden om een arbodienst in te schakelen. Mocht het zo zijn dat het bedrijf dit niet doet, en uiteindelijk blijkt dat de arbeidsomstandigheden of het verzuimbeleid niet juist zijn, kan dit nare gevolgen hebben voor een onderneming.

https://loopbaannederland.nl/