Spectrumwebdesign
Image default
Business / Employment

Detachering als oplossing voor de steeds veranderende vraag

Door het aantrekken van de werkgelegenheid is er op sommige plekken een tekort ontstaan aan goed personeel. Er zijn sectoren waarin het bijna ondoenlijk is om mensen te werven. Toch vraagt de markt om goed en snelle levering van producten en diensten. Wat doe je dan als bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat je kan blijven inspelen op de flexibele vraag? En hoe voorkomen je dat de personele bezetting topzwaar wordt? Er is gelukkig een oplossing. Betrek personeel via een detacheringsbureau.

Tijdelijk over een goede werkkracht beschikken met detachering

Detachering is een uitleenconstructie waarbij hoger opgeleide mensen kunnen werken bij bedrijven en organisaties waar een tijdelijk vraag is naar zelfstandig werkende mensen. Dat kan gaan om een specifieke opdracht binnen de organisatie of om vervanging van iemand die met zwangerschapsverlof is of langdurig ziek is. Vooraf wordt een periode afgesproken. Uiteraard kan deze verlengd worden maar dat is niet oneindig mogelijk. De gedetacheerde krijgt de mogelijkheid om een periode uitdagend werk te doen en daarmee meer ervaring op te doen en de CV uit te breiden en de opdrachtgever kan aan de vraag van de markt tegemoet komen. Na de klus nemen werkkracht en werkgever weer afscheid van elkaar zonder ingewikkeld arbeidsrechtelijk gedoe.

De voordelen van detachering werken twee kanten op

Een detacheringsbureau neemt alle personele- en arbeidsrechtelijke regelzaken op zich. Als opdrachtgever heeft u nergens omkijken naar. Zodra een gedetacheerde bijvoorbeeld ziek wordt draait u als opdrachtgever niet voor de consequenties op. U heeft dus uw handen vrij om alle aandacht op belangrijke zaken te richten. De gedetacheerde gaat een arbeidsovereenkomst met het detacheringsbureau aan. Uiteindelijk kan deze constructie wel betekenen dat een kracht iets duurder is maar de voordelen wegen daar zeker tegenop. Het werk dat ligt te wachten wordt gedaan, er gaat nagenoeg geen tijd verloren aan inwerken want de gedetacheerden zijn gewend de taken zelfstandig op te pakken en uit te voeren. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en zijn gemotiveerd om alles tot een goed einde te brengen.

https://www.vacaturebouw.nl