Spectrumwebdesign
Image default
Business / Employment

Laan35 en hun MJOP

Laan35 is de vastgoed gigant die u kan helpen met elk type vastgoed. Laan35 helpt u een comfortabel en veilig onderkomen te realiseren voor een zeer schappelijke prijzen. Zij helpen u bij het het onderhoud aan uw vastgoed en geven u duidelijk inzicht in waar en wanneer bepaalde zaken onderhoud vereisen. Elk pand heeft regelmatig onderhoud nodig, of dit nou gaat om een wooncomplex, bedrijfspand of appartement. Daarbovenop komt ook nog het feit dat elke VvE een verplichting heeft om een spaarpot op te maken voor het onderhoud aan de woningen. Het meerjaren onderhoudsplan van Laan35 kan u helpen met een inzicht in de kosten, staat en overige werkzaamheden die uw pand nodig heeft.

 

Advies

Laan35 maakt gebruik van foto’s waarmee u duidelijk inzicht krijgt in de gebreken en zaken die onderhoud nodig hebben. Zij geven advies over hoe de gebreken hersteld en gerenoveerd kunnen worden. Daarnaast geeft laan35 ook nog eens advies voor in de toekomst. Zij geven advies over de aankomende jaren en het onderhoud dat daarin kan gebeuren.

 

Inventarisatie

Om het vastgoedonderhoud goed te kunnen beoordelen, wordt er eerst een afspraak voor een inventarisatie gemaakt. Hieruit volgt een complete visuele beoordeling van het vastgoed. Er worden meerdere zaken meegewogen in deze visuele inspectie. Er wordt gekeken naar de bouwdelen en installaties om direct inzicht te krijgen in de opbouw van het vastgoed.

 

Conditiemeting

Na de inventarisatie volgt er een conditiemeting volgens de NEN2767. Dit garandeert een objectieve beoordeling van de gebreken die uw vastgoed heeft. Er wordt hier dus gebruik gemaakt van visueel bewijs, met behulp van foto’s. Als er behoefte is om gebreken direct te bespreken dan kan dit ook, dit hoeft u alleen aan te geven.

 

Planning

De inspecteur gaat vervolgens een tijdspad opmaken voor het MJOP, waarin er realistisch gekeken wordt naar de kosten en tijd die het onderhoud vergt. Door deze planning kunt u duidelijk zien wanneer u bepaalde onderhoudswerkzaamheden moet uitvoeren.

 

https://www.laan35.nl/oplossingen/mjop/