Spectrumwebdesign
Image default
Marketing

Is er een verschil tussen een bedrijfsstrategie en een marketingstrategie?

Welke verschillen zijn er tussen een bedrijfsstrategie en een marketingstrategie?

In de wereld van online marketing worden de termen bedrijfsstrategie en marketingstrategie nog wel eens door elkaar gebruikt. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk wat precies welke term inhoudt. Daardoor ontstaan er troebele antwoorden die de vraag ook niet kunnen beantwoorden. Er zit echter wel degelijk verschil tussen beide termen. Om je meteen maar het belangrijkste te vertellen: het grote verschil zit hem voornamelijk in de planning en de manier waarop de keuzes gemaakt worden binnen de betreffende strategie. Wil je nog beter begrijpen hoe een bedrijfsstrategie verschilt van een marketingstrategie dan moet je verder lezen.

De definitie van een bedrijfsstrategie

Eerst wordt de betekenis van een bedrijfsstrategie behandeld. Het is lastig om een precieze omschrijving te definiëren omdat de aanpak binnen elke business anders is. Toch valt te stellen dat een bedrijfsstrategie vooral op de lange termijn gepland is. Hierbij wordt gekeken naar de toekomstdromen van het bedrijf en via welke middelen deze dromen behaald kunnen worden. Deze elementen zullen ook terugkomen in de doelstellingen die je binnen het bedrijf hebt geformuleerd. De welbekende termen missie en visie vallen ook onder deze noemer. Deze helpen je om een bepaalde route te kiezen die je onderneming de komende jaren gaat bewandelen. Dit is vaak een meerjarenplan waarbij je redeneert vanuit de normen, waarden en drijfveren die intern binnen je bedrijf spelen.

Wat betekent een marketingstrategie?

Kijk je naar een marketingstrategie dan zie je dat deze veelal op korte termijn is gepland. De nadruk ligt hier basaal genomen op het verkopen van een product of een dienst en het verhogen van die verkoop. Er wordt daarvoor een strategie bedacht die weliswaar lang kan doorlopen, maar niet dezelfde toekomstplanning heeft als een bedrijfsstrategie. Bij een marketingstrategie heb je te maken met keuzes die je baseert op de doelgroep die je marketingactiviteiten gaat ontvangen. De voorkeuren, eisen of verwachtingen die zij hebben kunnen erg fluctueren. Daarom is een strategie als deze vaak gericht op kortere planning, om eventueel op tijd te kunnen ingrijpen.

Laat een specialist meekijken

Als je heel sec naar de feiten kijkt kun je zeggen dat een marketingstrategie een onderdeel is van je bedrijfsstrategie. In die laatste bepaal je waar je op een bepaald punt wilt staan met je onderneming. Een marketingstrategie zorgt voor de juiste uitwerking hiervan en voor het behalen van optimale gewenste resultaten. Het werken met deze beide strategieën moet zorgvuldig gebeuren en zal het beste resultaat geven als je er kennis van hebt. Als dit laatste niet het geval is, of je hebt er geen tijd voor, is het inschakelen van een specialist een goed idee. Deze kan je precies uitleggen wat je moet doen om de juiste keuzes te maken. Deze zal je ook haarfijn uitleggen wat in jouw situatie het verschil is tussen je marketingstrategie en je bedrijfsstrategie.

https://www.omcbase.nl/het-verschil-tussen-een-bedrijfsstrategie-en-een-marketingstrategie/