Spectrumwebdesign
Image default
Business / Employment

De Nederlandse Grondwet

De meeste mensen weten wel wat een grondwet is. Maar vaak weet men niet precies wat er in staat. Lees verder in dit artikel over de inhoud van de Grondwet van ons land. Er zijn namelijk acht hoofdstukken in de grondwet. Hier worden ze kort uitgelegd.

In het eerste hoofdstuk worden de grondrechten besproken. Dit kun je verdelen in klassieke en sociale grondrechten. Klassieke grondrechten zorgen ervoor dat burgers bescherming krijgen tegen de overheid. Denk aan vrijheid van meningsuiting. Sociale grondrechten zorgen er voor dat de ovehreid de burger en het milieu beschermd. Denk aan Arbeidsrecht.

Het tweede hoofdstuk gaat over de regering. In het eerste deel van dit hoofdstuk gaat het over het koningschap. In de tweede paragraaf bevat bepalingen over de regering die gevormd zijn door de koning en ministers.

Het derde hoofdstuk gaat over de Staten Generaal. Het is onderverdeel in twee paragrafen: inrichting en samenstelling en de tweede paragraaf gaat over de werkwijze van de Staten Generaal. Het vierde hoofdstuk gaat over overige instellingen. Dit zijn de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman en vaste colleges van advies. Het vijfde hoofdstuk bevat Wetgeving en bestuur. Als je bijvoorbeeld naar een Advocaten kantoor delft wil gaan, zullen ze je daar over kunnen vertellen. In het eerste paragraaf gaat het vooral over de procedure van de wetgeving en het tweede paragraaf over verschillende onderwerpen van het bestuur. Denk aan de begroting, verdediging en het buitenlandse beleid. Hoofdstuk zes gaat over de Rechtspraak en alles wat daar mee te maken heeft. Het zevende hoofdstuk gaat over provincies, gemeenten, waterschappen en andere lichamen. Het laatste hoofdstuk gaat over de herziening van de Grondwet.  Zo als je kunt lezen is de Grondwet erg uitgebreid met veel onderwerpen. Het is zeker eens de moeite waard om het door te nemen. Het is lastige stof, maar je kunt er wel veel van leren.

https://www.ebhlegal.nl/