Spectrumwebdesign
Image default
Business / Employment

Bespaar uw geld door een dakinspectie

Als woningeigenaar zult u er niet direct waarde aan hechten. Echter blijkt dit onderdeel zwaarwegend te zijn, gezien de kwaliteit van de woning. Daken. Door te beschikken over een dak van onvoldoende kwaliteit zal de kans op schade scherp toenemen. Bij een hevige storm- of regenbui zal het dak gebrekkige bescherming bieden aan zowel de bewoners als de kostbare spullen binnenshuis.

Al met al, als woningeigenaar is het aan te raden somtijds het dak te inspecteren. Door de schade in een vroeg stadium op te merken, zal de schade beperkt blijven. Door de schade, op lang termijn, buiten beschouwing te laten, zal dit de woning en mogelijk spullen aantasten.

Dakinspectie

Het dak is uiteraard geen plek om vrijwillig te bezoeken. Dakdekkers zullen deze taak uit handen nemen en u voorzien van een gewenst dak zonder verbonden risico’s. Door de gratis dakinspectie zullen de dakdekkers het dak grondig inspecteren en de mogelijke beschadigingen noteren. Na de dakinspectie zullen de notaties gedeeld worden met de woningeigenaar. Vanaf dat moment heeft de woningeigenaar het touw in handen. Het is mogelijk het risico te omarmen en het dak in de huidige staat te behouden. Het is uiteraard ook mogelijk direct in te grijpen en het dak te laten repareren waar nodig.

Schade beperken

Door het dak, bij schade, direct aan te pakken, zal de schade beperkt blijven. Doordat de beschadigingen al in vroeg stadium opgemerkt zijn en verholpen worden, heeft een mogelijke daklekkage geen schijn van kans om de woning te beschadigen. Dit is erg voordelig voor de woningeigenaar, aangezien de schadekosten voorkomen worden en de woning in de juiste staat zal verkeren.

http://economy.nl